Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz  Działdowską Agencję Rozwoju S.A. ogłasza KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego Czytaj dalej…

Wytyczne w sprawie przyszłych działań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii Koronawirusa

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „Koronawirusa”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach (w szczególności MŚP) oraz utrzymania miejsc pracy, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako instytucja pośrednicząca w udzielaniu Czytaj dalej…