10 mln zł na Pożyczki na Rozwój Turystyki

 

Czytaj więcej >>>

 

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju

   

Osoby chętne – Grupy Inicjatywne zainteresowane tworzeniem nowych miejsc pracy w istniejących bądź nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych zapraszamy do udziału w projekcie pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

Czytaj więcej >>>

Termin składania wniosków upływa 14 czerwca 2019 roku

Dodano: 04-06-2019

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

KWESTIONARIUSZ WERYFIKACJI WSTĘPNEJ

Dodano: 15-05-2018

W dniu 13 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej opiewającej na kwotę 30 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią”, powstałym w wyniku zawiązania współpracy pomiędzy:

 • Działdowską Agencją Rozwoju S.A.,
 • Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
 • Fundacją Rozwoju Regionu w Łukcie,
 • Nidzicą Fundacją Rozwoju „NIDA”.

Czytaj więcej >>>

Dodano: 14-03-2018

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że trwa nabór wniosków do Funduszu Stypendialnego. Zachęcamy zdolną młodzież, dzieci oraz grupy do aplikowania o przyznanie stypendium, które pozwoli na rozwój talentu.

Czytaj więcej >>>>

Dodano: 25-02-2018

   Działdowska Agencja Rozwoju S.A. powstała w 1994 roku. Od początku istnienia konsekwentnie kroczy drogą wytyczonych jej Statutem zadań. Na ich czele stoją, m. in. zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Miasta i Gminy Działdowo w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, ale także współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw.   

   Spółkę charakteryzuje wielotorowość działania, która przejawia się podejmowaniem działań wpływających pośrednio lub bezpośrednio na polepszenie jakości życia na terenie Miasta i Gminy Działdowo. Przejawem funkcjonowania Spółki jest kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, niektóre z nich funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zalicza się do nich m. in. Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A., Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości.

   W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia DAR S.A. ewoluowała i w sposób ciągły umacniała swoją pozycję wśród organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju lokalnego. Zadania realizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami - z jednej strony założycieli Spółki, z drugiej zaś strony odbiorców usług, czyli mieszkańców rejonu, zwłaszcza Miasta
i Gminy Działdowo. Do podstawowych narzędzi jakimi posługujemy się w tym celu należą:

 • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność,
 • poręczenia, udzielane jako zabezpieczenia do kredytów i pożyczek, finansowane zarówno ze środków własnych Agencji, jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych,
 • doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • szkolenia,
 • kursy językowe,
 • edukacja dorosłych,
 • doskonalenie nauczycieli.