Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

W dniu 22.03.2022 r. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. uczestniczyła w konferencji dla przedsiębiorców „Biznes przy kawie IV” zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska. Podczas konferencji zaprezentowano ofertę Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w zakresie udzielania poręczeń wadium, należytego wykonania umowy oraz poręczeń do Lasów Państwowych, a także projektów pożyczkowych, na które niebawem będą ogłaszane nabory wniosków. Pozostali prelegenci zaprezentowali oferty instytucji udzielających dotacji i pożyczek na rozwój firmy. Na spotkaniu omówiona została możliwość składania wniosków z PROW 2014-2020 na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, czy rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo zaprezentowano zmiany w PIT/CIT/ZUS/VAT, a także omówiono temat pomocy oraz zatrudniania cudzoziemców. 

Kategorie: