Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Ważny komunikat dla klientów Funduszu Pożyczkowego

W związku z zmianą informacji przekazanych od Instytucji Zarządzających Działdowska Agencja Rozwoju S.A. poniżej udostępnia Wnioski o udzielenie specjalnych warunków pożyczkowych z podziałem na projekty: > Pożyczka Inwestycyjna z Premią oraz Pożyczka Rozwojowa > Pożyczka na Rozwój Turystyki > Polska Wschodnia > Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Zmiany harmonogramów Dowiedz się więcej…

Wytyczne w sprawie przyszłych działań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii Koronawirusa

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „Koronawirusa”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach (w szczególności MŚP) oraz utrzymania miejsc pracy, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako instytucja pośrednicząca w udzielaniu pożyczek ze środków pochodzących z Dowiedz się więcej…