Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II edycja 2

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

  • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
  • Okres spłaty: do 7 lat (do 84 miesięcy),
  • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
  • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania:

– upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

– upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

– złożenie wniosku (dostępne na stronie www.farr.pl) 

– podpisanie umowy (dostępne na stronie www.farr.pl) 

– rozliczenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl) 

 

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

  • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
  • Okres spłaty: do 3 lat (do 36 miesięcy),
  • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

Dokumenty do pobrania:

– upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

– upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

– złożenie wniosku (dostępne na stronie www.farr.pl)

– podpisanie umowy (dostępne na stronie www.farr.pl)

– rozliczenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl)

– umorzenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl)

 

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

  • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
  • Okres spłaty: do 3 lat (do 36 miesięcy),
  • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

Dokumenty do pobrania:

– upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

– upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

– złożenie wniosku (dostępne na stronie www.farr.pl)

– podpisanie umowy (dostępne na stronie www.farr.pl)

– rozliczenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl)

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0