Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Aktualności

LISTA RANKINGOWA 3/2020

W dniu 14.10.2020r. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny 1 biznesplanu, który uzyskał odpowiednią punktację i tym samym został rekomendowany do wsparcia. Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

Pobierz listę rankingową (.pdf)

Dodano: 14-10-2020


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ 4/2020

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w odpowiedzi na uruchomioną rekrutację do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” informuje, że nie wpłynął żaden wniosek.

Dodano: 06-10-2020


ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 22.09-05.10.2020 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 4/2020. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

 1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Załącznik nr 3.
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis  Załącznik nr 4.
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
 2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
– Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Dodano: 21-09-2020


Ogłoszenie Konkursu

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 3/2020

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 08.09.2020r. do 22.09.2020r.

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

13 – 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.00

lub listownie na powyżej wskazany adres.

 Do wniosku należy dołączyć:

 1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
 3. Dokumenty wskazane w załączniku do pobrania

Pobierz załączniki (zip)

Dodano: 08-09-2020


Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS.

Pobierz listę rankingową (pdf)

Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

Dodano: 08-09-2020


ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 15-29.07.2020 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

UWAGA! Rekrutacja skierowana jest do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, które nie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

 Pobierz listę rankingową (.pdf)

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
 2. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /wersja obowiązująca do 05-06-2019r./.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Załącznik nr 3.
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis  Załącznik nr 4.
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
 3. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
– Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Dodano: 10-07-2020


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Działdowska Agencja Rozwoju SA i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zaprasza uczniów i absolwentów szkół średnich do udziału w Programie Aktywne Wakacje.

Dodano: 01-07-2020


INFORMACJA O PLANOWANYM OGŁOSZENIU REKRUTACJI

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. informuje, iż w  miesiącu lipcu 2020 roku planowane jest ogłoszenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

Rekrutacja skierowana będzie do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, które nie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

Dodano: 17-06-2020