Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczka inwestycyjna z premią I

kwota: od 5 000 zł do 1 000 000 zł
okres: do 96 miesięcy (8 lat)
oprocentowanie: 0,15% lub 0,22% w ramach pomocy de minimis

lub od 1,1% do 4,3% na warunkach rynkowych

Pożyczka inwestycyjna z premią II

kwota: od 5 000 zł do 1 000 000 zł
okres: do 96 miesięcy (8 lat)
oprocentowanie: 0,15% lub 0,22% w ramach pomocy de minimis

lub od 1,1% do 4,3% na warunkach rynkowych

Pożyczka inwestycyjna z premią I

kwota: od 5 000 zł do 1 000 000 zł
okres: do 96 miesięcy (8 lat)
oprocentowanie: 0,15% lub 0,22% w ramach pomocy de minimis

lub od 1,1% do 4,3% na warunkach rynkowych

Pożyczka inwestycyjna z premią II

kwota: od 5 000 zł do 1 000 000 zł
okres: do 96 miesięcy (8 lat)
oprocentowanie: 0,15% lub 0,22% w ramach pomocy de minimis

lub od 1,1% do 4,3% na warunkach rynkowych

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0