Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

LOKALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
ul. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo, pokój nr 18

tel. 23/697-06-75
fax. 23/697-06-67

Od początku działania funduszu poręczenia udzielane jako zabezpieczenie do kredytów i pożyczek, finansowane są zarówno ze środków własnych Agencji jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych. Poręczenia udzielane są do banków i Funduszy Pożyczkowych, które podpisały z DAR S.A. umowy o współpracy dotyczące udzielania poręczeń do zobowiązań zaciąganych w niżej wyminenionych Instytucjach Finansujących.

Instytucje współpracujące:

 • PKO BP S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Olsztyn
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka w Pasłęku
 • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • Bank Spółdzielczy w Działdowie
 • Bank Pekao S.A. Działdowo
 • Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta z siedziba w Łukcie
 • Bank Zachodni WBK S.A. oddziały w Olsztynie
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju “NIDA”

Wszystkie udzielane przez DAR S.A. poręczenia przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia do zaciąganych zobowiązań w formie kredytu lub pożyczki w celu finansowania przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżącą i inwestycyjną działalnością gospodarczą.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zabezpieczenia w postaci naszego poręczenia, zapraszamy do skorzystania z informacji zamieszczonych w zakładkach poszczególnych projektów realizowanych przez Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń
0