Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Poręczenia dla Spółdzielni Socjalnych

FUNDUSZ GWARANCYJNY

Poręczenia dla Spółdzielni Socjalnych

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. od 2006 roku wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie poręczeń dotacji dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Aktualnie DAR S.A. realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAMA–COOP, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Starostwem Powiatowym w Ełku projekt pn. „Praca zamiast zasiłku”, którego Liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. Więcej informacji na stronie www.praca.zamiast.zasilku.olsztyn.pl

Warunki udzielania Poręczeń dla Spółdzielni Socjalnych:

Beneficjentami mogą być:

  • osoby bezrobotne ubiegające się o dofinansowanie ze środków z Urzędu Pracy;
  • osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ubiegające się o dofinansowanie ze środków z PFRON-u.

Poręczenia udzielane są Beneficjentom z terenu województwa warmińsko–mazurskiego na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Jedyny koszt uzyskania poręczenia stanowi jednorazowa prowizja w wysokości 1% poręczanej kwoty, płatna w dniu podpisania umowy.

Poręczenia udzielane są do 100% kwoty przyznanej dotacji.


Dokumenty do pobrania

Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń
0

W celu ubiegania się o poręczenie, zapraszamy do kontaktu

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A. 
Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 85

e-mail: gwarancje@darsa.pl