Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Władze Spółki

Roman Dawidowski

Prezes Zarządu

Anna Kraśniewska

Wiceprezes Zarządu

Emilia Smolińska — Prokurent 

Martyna Sumeradzka — Prokurent 

RADA NADZORCZA
/od 01 listopada 2023r./

Paweł Cieśliński — Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniel Borkowski — Członek Rady Nadzorczej

Barbara Gładysz — Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kamiński — Członek Rady Nadzorczej

Anna Szypułowska – Stasiuk — Członek Rady Nadzorczej

Jan Świniarski — Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIUSZE – SKŁAD AKCJONARIATU 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w %

Liczba głosów

Głosy w %

Miasto Działdowo

2 834

79,12

2 834

67,00

Gmina  Działdowo

560

15,63

1120

26,48

PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie

95

2,65

95

2,25

Powiat Działdowski

50

1,40

100

2,36

Marek  Stefanina

20

0,56

40

0,95

Lidia Kozłowska-Obrębska

15

0,42

25

0,59

Daniel Borkowski

5

0,14

10

0,24

Anna Kraśniewska

3

0,08

6

0,14

Razem

3 582

100

4 230

100