Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 1/2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz  Działdowską Agencję Rozwoju S.A. ogłasza KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dowiedz się więcej…

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz  Działdowską Agencję Rozwoju S.A. ogłasza KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dowiedz się więcej…