Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczka Regionalna MŚP

kwota: do 1 000 000 zł
okres: do 84 miesięcy (7 lat)
oprocentowanie: od 1,42% do 2,84% w ramach pomocy de minimis

lub od 6,43% do 9,68% na warunkach rynkowych

Pożyczka na rozwój turystyki

kwota: do 1 000 000 zł
okres: do 84 miesięcy (7 lat)
oprocentowanie: 2% lub 1% zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub od 6,5% do 9,7% na warunkach rynkowych

Plan spłat

kliknij, aby przejść

Pożyczka Regionalna MŚP

kwota: do 1 000 000 zł
okres: do 84 miesięcy (7 lat)
oprocentowanie: od 1,42% do 2,84% w ramach pomocy de minimis

lub od 6,43% do 9,68% na warunkach rynkowych

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0