Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Statut

Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone
Uchwałą Nr 8/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 5 czerwca 2020 r.

Pobierz plik w formacie PDF