Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Statut

Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany
wprowadzone
Uchwałą Nr 09/2022 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 15 września 2022 r.

Pobierz plik w formacie PDF