Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Statut

Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany
wprowadzone
Uchwałą Nr 08/2023 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 21 czerwca 2023 r.

Pobierz plik w formacie PDF