Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorstwa z obszarów województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego do udziału w konkursie Internacjonalizacja MŚP.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć do 27 maja 2021 r. (do godz. 16:00).

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/…/gr…/grants/internacjonalizacja-msp

 

 

Kategorie: