Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Zarządu

Pobierz plik w formacie PDF

<  

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej

Pobierz plik w formacie PDF

 

Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Pobierz plik w formacie PDF

 

Regulamin Funduszu Poręczeniowego

Pobierz plik w formacie PDF