Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Zamówienia

Numer Nazwa Status

Zapytanie
nr 09/2021

Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Działdowie za lata 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z tych badańAktywny

Przetarg
nr 01/2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.Zakończono
Przetarg
nr 01/2017
Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”Zakończono
Zamówienie nr 02/2017Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w celu realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”Zakończono
Zamówienie nr 13/2017Zakup i dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”Zakończono
Przetarg
nr 02/2017
Świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”Zakończono
Przetarg
nr 03/2017
Świadczenie usług opiekuna biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”Zakończono