Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Opłaty

Ustala się następujące rodzaje i wysokości opłat za udostępnianie sprzedającym (kupcom) urządzeń Targowiska:

 1. Opłata za wynajem każdego pawilonu handlowego o powierzchni 15 m2 + 3 m2 powierzchni wystawienniczej niehandlowej położonej od czoła lokalu użytkowego – 440 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT,
 2. Opłata rezerwacyjna za udostępnienie stałego, niezadaszonego miejsca sprzedaży
  o powierzchni do 18 m2 na terenie Targowiska, innego niż określone w pkt. 4 – 120 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT,
 3. Opłata rezerwacyjna za udostępnienie stałego, niezadaszonego miejsca sprzedaży
  o powierzchni powyżej 18 m2 na terenie Targowiska – po 120 zł netto miesięcznie
  + należny podatek VAT
  za każdą rozpoczętą wielokrotność 18 m2  tej powierzchni,.
 4. Opłata rezerwacyjna za udostepnienie stałego, niezadaszonego miejsca sprzedaży
  o powierzchni do 18 m2 na terenie Targowiska oznaczonego numerem 14, 28, 228, 229, 230, 231 i 232100 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT,
  oraz oznaczonego numerem 13a –  60 zł  netto miesięcznie + podatek VAT,
 5. Opłata jednorazowa za korzystanie w jednym dniu wyłącznie przez osobę sprzedającą
  z ręki lub z kosza z niezadaszonego miejsca sprzedaży wskazanego przez pracownika obsługującego Targowisko o powierzchni do 2 m2 na terenie Targowiska
  2,50 zł brutto,
 6. Opłata jednorazowa za korzystanie w jednym dniu ze stałego, niezadaszonego miejsca sprzedaży na terenie
 7. Targowiska:
  1. w niedzielę – 30 zł netto + należny podatek VAT,
  2. w pozostałe dni – 10 zł netto + należny podatek VAT

za każde zajęte stanowisko handlowe o powierzchni do 18 m2, o ile sprzedający nie uiścił wcześniej za to stanowisko opłaty rezerwacyjnej.

 1. Sprzedaż rzeczy używanych odbywa się w każdy piątek, od godz. 8.30 do godz. 18.00
  i w każdą sobotę od godz. 8.30 do godz. 15.00.
 2. O wyborze miejsca sprzedaży dla osoby handlującej rzeczami używanymi decyduje pracownik obsługujący w danym dniu Targowisko.

Zwalnia się z opłaty jednorazowej określonej w § 1 pkt. 5 i pkt. 6 wszystkie osoby handlujące rzeczami używanymi na terenie Targowiska w każdy piątek od godz. 8.30
do godz. 18.00  i w każdą sobotę od godz. 8.30 do godz. 15.00.