Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@darsa.pl.