Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panią Martyną Sumeradzką za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem:
iod@darsa.pl lub pod nr. tel. 23 697 06 66.