Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Zaproszenie na konferencje i spotkania biznesowe w Olsztynie: kraje DACHL & Skandynawia

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w dwóch międzynarodowych wydarzeniach: 18 września 2024 w Hotelu Omega w Olsztynie: Konferencja i spotkania biznesowe Open to DACHL countries, z przedstawicielami firm z Niemiec, Austrii, Szwajcarii 10 października 2024 w Hotelu Wileńskim w Olsztynie: Konferencja i spotkania Dowiedz się więcej…

Konkurs pn. “Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”

Mamy przyjemność poinformować, iż ruszył nabór wniosków w Konkursie  pn.  “Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach”, który organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców społecznych, placówek edukacyjnych, a także podmiotów ekonomii społecznej, w Dowiedz się więcej…

Badanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw mających siedzibę, prowadzących działalność lub zarejestrowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem badania jest zmierzenie poziomu zainteresowania wsparciem szkoleniowym w obszarach strategicznych dla rozwoju regionu i firm. Państwa udział w tym badaniu jest niezmiernie ważny, ponieważ pozwoli  uzyskać pełny obraz Dowiedz się więcej…

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków „POŻYCZKA REGIONALNA dla MŚP”

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo (dalej „DAR S.A.”) ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Regionalnej dla MŚP”, na podstawie Umowy Operacyjnej Nr 2023/2/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF zawartej w dniu 27 grudnia 2023 roku (dalej „Umowa”) z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego Dowiedz się więcej…

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY (2024-2029)

projekt realizowany w partnerstwie przez DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU S.A. (partner) i NIDZICKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU NIDA (lider) 30 stycznia 2024 roku podpisano Umowę numer FEWM.09.02-IZ.0002/23 o dofinansowanie projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” (OWES w Nidzicy) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze Dowiedz się więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków “„Pożyczka na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej”

Działdowska Agencja Rozwoju w ramach Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka na rozwój turystyki”, w skład którego wchodzą: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w dniu 26.01.2024 r. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr 2/FEPW/4623/2024/V/EFRR/022, na realizację Dowiedz się więcej…

Informacja o podpisaniu Umowy

Informujemy, iż Działdowska Agencja Rozwoju S.A. działając w ramach Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy: „Pożyczka na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej” w dniu 26.01.2024r. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr 2/FEPW/4623/2024/V/EFRR/022, na realizację ww. Instrumentu Finansowego Pożyczki są udzielane ze środków Funduszu Powierniczego dla Polski Wschodniej w Programie Dowiedz się więcej…

Komunikat o WSTRZYMANIU naboru wniosków „POŻYCZKA REGIONALNA dla MŚP”

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo z dniem 06 lutego 2024r. godz. 15.30 zawiesza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na podstawie Umowy Operacyjnej Nr 2023/2/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF z dnia 27 grudnia 2023 roku. O wszelkich zmianach, w tym o terminie i kryteriach wznowienia naboru wniosków, będziemy Państwa na Dowiedz się więcej…

INFORMACJA O NOWYM PROJEKCIE OWES

Miło nam poinformować, że w dniu 31.01.2024 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy. Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2029 r. w partnerstwie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Więcej informacji o podpisaniu umowy pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/9010-odnalezc-sie-na-rynku-pracy-z-ekonomia-spoleczna