Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

📢 Mamy przyjemność poinformować, iż ruszył nabór wniosków w Konkursie  pn.  “Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach”, który organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców społecznych, placówek edukacyjnych, a także podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych poprzez przyznanie nagród i wyróżnień za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.
W celu wzięcia udziału w przedmiotowym Konkursie należy w terminie do 15 lipca 2024 r., złożyć stosowną rekomendację.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:https://sps.warmia.mazury.pl/…/regulamin-konkursu…
Konkurs odbywa się w V kategoriach:
🟢 Kategoria I:      Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej.
🟢 Kategoria II:     Biznes społecznie odpowiedzialny na Warmii i Mazurach.
🟢 Kategoria III:    Inicjatywa Edukacyjna Przyjazna Ekonomii Społecznej.
🟢 Kategoria IV:    Markowy produkt PES.
🟢 Kategoria V:     Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie  uroczyście nagrodzimy podczas IV Gali Ekonomii Społecznej organizowanej w dniu 23 października 2024 roku w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Auli Widowiskowo-Konferencyjnej im. Anny Wasilewskiej przy ul. Kościńskiego 11 w Olsztynie.
Kategorie: