Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pan Roman Dawidowski Prezes Zarządu DAR S.A. został jednym z 31 członków Warmińsko-Mazurskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026. Komitet pełni funkcję organu konsultacyjnego, opiniującego, doradczego i inicjatywnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komitet ściśle współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie w zakresie promocji ekonomii społecznej w regionie. Działalność komitetu jest szeroka i stanowi wachlarz inicjatyw, zaplanowanych w ramach rocznych planów działań, mających wpływ na sektor ekonomii społecznej w regionie.

Kategorie: