Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych, w skład którego wchodzą:

  • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo,
  • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta,
  • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica,

informuje, iż dnia 26 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie „Pożyczek Inwestycyjno- Obrotowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF).

Całkowita wartość projektu wynosi 6 315 789,47 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 6 000 000 zł.

Pożyczki będą udzielane dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą dłużej  niż 3 lata na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Nabór wniosków zostanie otwarty 04-05-2022r. o godzinie 8.00

Dokumenty dostępne będą na stronie www.darsa.pl w zakładce:

POŻYCZKI > Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa

Wnioski będzie można składać:

  1. W wersji papierowej na adres: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
  2. W wersji elektronicznej za pomocą maila darsa@darsa.pl  – tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym.

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami.

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków nie będą rejestrowane do czasu uzupełnienia dokumentacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 23 697-06-61 (Agnieszka), 23 697-06-83 (Małgorzata), 23 697-06-77 (Grzegorz).

Kategorie: