Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu Działdowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie, mającej na celu poznanie Waszej opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stronach naszej Gminy i jej potrzebach rozwojowych.  

Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż 10-15 minut. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego – Południowych Mazur obejmujących teren naszej gminy oraz pozostałych gmin położonych w powiecie działdowskim, nidzickim, szczycieńskim i piskim. Celem nowo powstałego porozumienia ponadlokalnego czterech powiatów jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania pozakonkursowego z puli środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego.

Link do ankiety to: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97y9mv9

Kategorie: