Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

W imieniu Zarządu Powiatu Działdowskiego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety dla mieszkańców powiatu działdowskiego, która jest jednym z narzędzi do opracowania Strategii nowo powstałego Obszaru Funkcjonalnego – Południowe Mazury, który tworzą powiaty: działdowski, nidzicki, szczycieński i piski. Celem nowo powstałego porozumienia ponadlokalnego czterech powiatów jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania pozakonkursowego z puli środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego.

Przejdź do ankiety >>>

Kategorie: