Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

W związku z zmianą informacji przekazanych od Instytucji Zarządzających Działdowska Agencja Rozwoju S.A. poniżej udostępnia Wnioski o udzielenie specjalnych warunków pożyczkowych z podziałem na projekty:

> Pożyczka Inwestycyjna z Premią oraz Pożyczka Rozwojowa
> Pożyczka na Rozwój Turystyki
> Polska Wschodnia
> Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Zmiany harmonogramów będą możliwe od 1 kwietnia 2020 r., jednak z uwzględnieniem daty złożenia wniosku oraz terminu dokonania ostatniej wpłaty. Jeżeli klient funduszu pożyczkowego złożył wniosek na poprzednim wzorze będzie on rozpatrywany w granicach określonych przez Instytucje Zarządzające dla danego projektu pożyczkowego i w takiej sytuacji nie jest wymagane złożenie nowego wniosku.

Kategorie: