Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „Koronawirusa”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach (w szczególności MŚP) oraz utrzymania miejsc pracy, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako instytucja pośrednicząca w udzielaniu pożyczek ze środków pochodzących z projektów unijnych pozyskiwanych w ramach konkursów zwróciła się z wnioskiem do instytucji mających wpływ na politykę społeczno-gospodarczą w Polsce (m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) o przekazanie wytycznych w sprawie przyszłych działań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii Koronawirusa i aktualnie czeka na oficjalne wytyczne. Do tego czasu Działdowska Agencja Rozwoju S.A. nie może podjąć samodzielnie decyzji w przedmiotowej sprawie.

Ponadto informujemy, iż po uzyskaniu oficjalnej informacji od ww. instytucji Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zamieści na swojej stronie internetowej komunikat o dalszym sposobie działania.

Kategorie: