Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. realizując projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy oraz w oparciu o Standardy działania OWES informuje o dostępnych instrumentach zwrotnych dla PES. Szczegóły dotyczące poszczególnych projektów dostępne są bezpośrednio u Operatorów.

I. FUNDACJA OIC POLAND

Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”. Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

W projekcie podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie. Projekt ma zasięg ogólnopolski.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA:

-wartość pożyczki do 50 000 zł

-okres spłaty do 48 miesięcy

-karencja w spłacie do 12 miesięcy

-preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku

-brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

POŻYCZKA MISYJNA:

– wartość pożyczki do 100 000 zł

– okres spłaty do 60 miesięcy

– karencja w spłacie do 12 miesięcy

– oprocentowanie 0%

– brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

– możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

II. FUNDACJA „AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH”

Pożyczka dla podmiotów Ekonomii Społecznej, w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota pożyczki do 100.000,00 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 200.000,00 PLN, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres spłaty – 5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane jest zabezpieczenie pożyczki.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota pożyczki do 500.000,00 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 1.000.000,00 PLN.

Maksymalny okres spłaty – 7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.farr.pl/pozyczki/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Kategorie: