Serdecznie zapraszamy na Targi Ekonomii Społecznej.

Czytaj więcej >>>

Dodano: 18-09-2016

...pożyczkowych do programu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy już w sierpniu br. ogłosi konkurs na dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Czytaj więcej >>>

Dodano: 09-08-2016

Nastąpiła zmiana

do zapytania ofertowego nr 20 z dnia 19 września 2016 r. Zakup i montaż stolarki okiennej – „witryn sklepowych” w pawilonach handlowych znajdujących się na targowisku w Działdowie na potrzeby spółdzielni socjalnych.

Czytaj więcej >>>

Dodano: 2016-09-20


Nowy limit CZTERY MILIONY na pożyczki dla przedsiębiorców i osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą 0% prowizji 0% odsetek.

W dniu 10.06.2016 r. została podpisana kolejna Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna nr 4/PG/POPW/2015/03/NL. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania pożyczki

Dodano: 17-06-2016

   Działdowska Agencja Rozwoju S.A. powstała w 1994 roku. Od początku istnienia konsekwentnie kroczy drogą wytyczonych jej Statutem zadań. Na ich czele stoją, m. in. zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Miasta i Gminy Działdowo w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, ale także współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw.   

   Spółkę charakteryzuje wielotorowość działania, która przejawia się podejmowaniem działań wpływających pośrednio lub bezpośrednio na polepszenie jakości życia na terenie Miasta i Gminy Działdowo. Przejawem funkcjonowania Spółki jest kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, niektóre z nich funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zalicza się do nich m. in. Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A., Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości.

   W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia DAR S.A. ewoluowała i w sposób ciągły umacniała swoją pozycję wśród organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju lokalnego. Zadania realizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami - z jednej strony założycieli Spółki, z drugiej zaś strony odbiorców usług, czyli mieszkańców rejonu, zwłaszcza Miasta
i Gminy Działdowo. Do podstawowych narzędzi jakimi posługujemy się w tym celu należą:

  • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność,
  • poręczenia, udzielane jako zabezpieczenia do kredytów i pożyczek, finansowane zarówno ze środków własnych Agencji, jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych,
  • doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • szkolenia,
  • kursy językowe,
  • edukacja dorosłych,
  • doskonalenie nauczycieli.