W czerwcu 1997 roku został utworzony, z wypracowanego przez Spółkę zysku, Działdowski Fundusz Stypendialny. Celem Funduszu jest pomoc finansowa lub rzeczowa uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu miasta i gminy Działdowo, w rozwijaniu jej szczególnych uzdolnień i umiejętności.

 

Stypendyści DAR w latach 1998 - 2017

 

Ilość wniosków Rok   Kwota stypendium [zł]   
27  1998  8600,00
8  1999  12 920,00
15  2000  4 595,20
11  2001  2 800,00
14  2002  7 070,00
11  2003  2 950,00
15  2004  5650,00
8  2005  7250,00
11  2006  7400,00
7  2007  9000,00
12  2008  10750,00
12  2009  12250,00
6  2010  9750,00
6  2011  8000,00
11  2012  8400,00
11  2013  12200,00
10  2014  9900,00
8  2015  20 000,00
7 2016 17500,00
8 2017 18500,00 

 

Po raz dwudziesty Działdowska Agencja Rozwoju S.A. przyznała stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z terenu Gminy Miasto Działdowo i Gminy Działdowo.

W tym roku  do siedziby Spółki w przewidzianym terminie wpłynęło 11 wniosków o przyznanie stypendiów. Tak jak w ubiegłych latach działdowska młodzież udowodniła, że jest niezwykle utalentowana. Oprócz młodych, odnoszących poważne sukcesy sportowców, nie zabrakło także uzdolnionych artystów, czy naukowców

Ostatecznie DAR S.A. przyznał 8 stypendiów. Uroczyste podpisanie umów stypendialnych miało miejsce 27 października 2017 r., gdzie na zaproszenie Zarządu DAR S.A. stawili się nie tylko sami stypendyści, ale również ich rodzice i opiekunowie dydaktyczni. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i dało możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat sytuacji ucznia w dzisiejszej rzeczywistości.

Życzymy sobie, aby w następnym roku grono stypendystów było równie okazałe lub większe, bo wierzymy, że inwestycja w ich talent i zaangażowanie przyniesie w przyszłości wymierne korzyści i dumę dla mieszkańców Działdowa.  

 

Nowy Regulamin Działdowskiego Funduszu Stypendialnego

Miło nam poinformować, że Rada Nadzorcza Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uchwaliła nowy regulamin Funduszu Stypendialnego. Informacja ta jest o tyle miła, że poszerzył się krąg kandydatów mogących ubiegać się o przyznanie stypendium. W nowej formule Regulaminu, o stypendium mogą ubiegać się także grupy. Zmieniły się także zasady i tryb przyznawania stypendiów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i zapraszamy młodych i zdolnych z terenu miasta i gminy Działdowa do składania wniosków. 

 
Do pobrania:

załączniki w trakcie aktualizacji