Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - program

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

  „ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA”

Program szkolenia:

 1. Sprawozdania finansowe sporządzane przez podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe:
  1. Rachunek zysków i strat.
  2. Bilans.
  3. Cash Flow – zestawienie przepływów pieniężnych.
 2. Ocena sytuacji  finansowej  podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych na podstawie analizy wskaźnikowej ( czynniki obiektywne ):
  1. Wskaźniki rentowności.
  2. Wskaźniki płynności finansowej.
  3. Wskaźniki zarządzania kapitałem obrotowym netto.
  4. Wskaźniki zadłużenia.
 3. Warsztaty – Ocena sytuacji finansowej wybranych podmiotów gospodarczych na podstawie czynników obiektywnych ( wskaźników finansowych ).
 4.  Ocena sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych na podstawie czynników  subiektywnych:
  1. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku
  2. Charakter branży
  3. Kadra i kierownictwo
  4. Historia funkcjonowania przedsiębiorstwa
 5. Rodzaje kosztów. Koszty stałe i koszty zmienne.  Kontrola kosztów.
 6. Próg rentowności ( Break Even Point ).
 7. Kalkulacja cen produktów i usług.
 8. Źródła finansowania majątku.
  1. Kredyty obrotowe i inwestycyjne
  2. Pożyczka dla przedsiębiorstw społecznych z TISE
  3. Dyskonto weksli
  4. Factoring
  5. Leasing finansowy i operacyjny.
 9. Opłacalność inwestycji – wartość zaktualizowana netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR.
 10. Arkusz kalkulacyjny części finansowej biznes planu – omówienie.

Termin szkolenia, cena:

 Szkolenie planowane po zebraniu grupy.

 Cena szkolenia 250 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 150 zł netto).

 Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 0666; 23 697 0686, fax: 23 697 0667

Informacje o wykładowcy:

Andrzej Zawieska – doradca finansowy z wieloletnim stażem. Podczas swojej kariery zawodowej pomógł wielu firmom nawiązać relacje biznesowe i znaleźć rynki zbytu w Polsce i za granicą. Zajmuje się również pośrednictwem kredytowym i analizą finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstw.