Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Konkurs 19-08-2020

Informujemy, że na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko – Mazurskiego pojawiła się informacja o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 3. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20.

Projekt skierowany jest  dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19.

Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi
do gromadzenia/przetwarzania danych.

Termin, od którego można składać wnioski 19 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski 30 września 2020 r.

 

Wszelkie niezbędne informacje znaleźć można na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.