Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Przetarg nieograniczony nr 01/2019 pn.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. 


Załączone dokumenty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowaniapobierz 
Informacja z otwarcia ofertpobierz 
Ogłoszenie o zamówieniupobierz 
SIWZpobierz 
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówieniapobierz 
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia po zmianach w dniu 26.11.2019 r.pobierz 
Załącznik 2 – formularz ofertowypobierz 
Załącznik 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniapobierz 
Załącznik 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowejpobierz 
Załącznik 5 – wzór umowypobierz 
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2019 r.pobierz 
Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2019 r.pobierz 

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-02