Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 8/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 5 czerwca 2020 r.