Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.