LISTY RANKINGOWE

Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych  w przedsiębiorstwa społeczne - II runda konkursowa. 

Komisja Oceny Wniosków w ramach II rundy konkursowej, oceniła pozytywnie 12 wniosków o JDI przyznając dotację na łączną kwotę:  1 078 980,00 , z czego możliwość sfinansowania 8 stanowisk pracy w podmiotach istniejących uzależniona jest od dokonania przesunięć środków w budżecie projektu. W związku z okresem oczekiwania na decyzję Instytucji Zarządzającej RPO WiM, DAR S.A. zamieszcza dwie listy rankingowe w podziale na kategorie podmiotów.

 

- zobacz listę rankingową - podmioty nowo powstałe lub przekształcające się 

- zobacz listę rankingową - podmioty podmioty istniejące

 

Dodano: 17-11-2017