Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż termin składania Wniosków o Przyznanie Wsparcia Finansowego – Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach II rundy konkursowej

został wydłużony do 08.09.2017 roku do godz. 15:30.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, przy ul. Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres (decyduje data wpływu do Funduszu).

 

 

Dodano: 31-08-2017