NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza nabór uzupełniający w ramach I rundy konkursowej

w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 15 maja 2017 roku do godz. 10.00.

Dodano: 28-04-2017