Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz  podstawowe wsparcie pomostowe w ramach I rundy konkursowej

został wydłużony do 31.03.2017 roku.

  

Dodano: 24-03-2017