Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz  podstawowe wsparcie pomostowe wraz  z załącznikami

w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w  terminie od 06 do 24 marca 2017 roku

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej  w Działdowie (13-200) przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: www.owes.com.pl oraz www.darsa.pl w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Olsztyn – Dokumenty.

 

Dodano: 24-02-2017