Czy z pomostówki będziemy mogli spłacić sobie pożyczkę, którą prywatnie (bądź od kogoś z rodziny, znajomych) udzielimy spółce na VAT?

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej tj. Rozdziałem VI pkt. 5:

„Operator weryfikuje status PS, jako podatnika VAT, jednak wysokość dotacji jest stała i niezależna od statusu PS jako podatnika VAT. Wydatki kwalifikowalne są jedynie do wysokości kwoty netto zakupów. Wysokość ewentualnego podatku VAT, PS zobligowany jest uzupełnić ze środków własnych.”

W związku z powyższym oraz tym, iż finansowanie VAT ze środków unijnych traktowane jest jako podwójne finansowanie, spłacenie pożyczki zaciągniętej na pokrycie VAT-u z środków wsparcia pomostowego jest niedopuszczalne.