Czy, jeśli w ramach dostosowania i adaptacji lokalu zakupimy materiały budowlane a remont zrobimy sami to czy konieczny jest protokół odbioru prac remontowych?

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej tj. Rozdziałem VI pkt. 10 ppkt. c.:

Zakup robót budowlanych będzie kwalifikowany na podstawie protokołu odbioru robót.”

Z powyższego pytania wynika, że w ramach dotacji sfinansowany będzie zakup materiałów budowlanych, w tej sytuacji (remont wykonany we własnym zakresie, nie pokrywany ze środków z dotacji) protokół nie będzie wymagany.