Komisja Oceny Wniosków w ramach rundy konkursowej nr 1/2019 oceniła pozytywnie 10 wniosków o JDI przyznając dotację na łączną kwotę 912 000,00  zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego terminu zawarcia Umowy oraz niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę jej podpisania zostaną przesłane pismem do wszystkich podmiotów.

 - zobacz listę rankingową

Dodano: 28-08-2019