W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Działdowska Agencja Rozwoju S.A. INFORMUJE, iż w dniach 3-14 czerwca 2019r. rozpoczyna REKRUTACJĘ do projektu.

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie FPS (Rozdział IV).

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:

  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /wersja obowiązująca do 05-06-2019r./.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

w godz. 7.30-15.30

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:

- katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej .

Dodano: 24-05-2019