21 marca 2018 roku w Nowym Mieście Lubawskim odbył się panel dyskusyjny „Zespoły ds. ekonomii społecznej – budowanie partnerstw lokalnych”. Moderatorem panelu był  Pan Krzysztof Margol  z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy (Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ).

Podczas  panelu dyskutowano o celach powoływania tego typu partnerstw, potrzebie angażowania w prace zespołów przedstawicieli m.in. sfery biznesu. Omówiono również najczęstsze błędy popełniane przy budowaniu partnerstw oraz zastanawiano się nad przyszłością funkcjonowania tychże zespołów w powiecie nowomiejskim.

         

Dodano: 26-03-2018