Komisja Oceny Wniosków w ramach IV rundy konkursowej, rozpatrzyła pozytywnie 21 wniosków o JDI z czego 3 podmioty otrzymały pozytywną decyzję warunkowo.

Możliwość sfinansowania nowych stanowisk pracy w podmiotach uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na dokonanie przesunięć środków w budżecie projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy o czym zostaną Państwo poinformowani w oddzielnych pismach. 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 05-12-2017