Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  z załącznikami w ramach IV rundy konkursowej będą przyjmowane  
w dniach: od 13.11.2017r. do 17.11.2017r.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej) pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.darsa.pl  
w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Nidzica – Dokumenty (Załączniki do Regulaminu Wsparcia Finansowego).

 

Dodano: 13-11-2017