Z uwagi na planowane zmiany w Regulaminie Wsparcia Finansowego wstrzymujemy nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach rundy konkursowej nr 4. W najbliższym czasie pojawi się informacja o wznowieniu naboru.

Dodano: 01-09-2017