Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  z załącznikami w ramach III rundy konkursowej będą przyjmowane  w dniach: od 18.08.2017r. do 25.08.2017r.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej) pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.darsa.pl w zakładce Ekonomia społeczna - OWES Nidzica – Dokumenty (Załączniki do Regulaminu Wsparcia Finansowego).

 

Dodano: 17-08-2017