Pierwszego dnia w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur” uroczyście otwarta przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. Rozdane zostały nagrody dla laureatów konkursu „Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej” oraz „Biznes przyjazny Ekonomii Społecznej„.

Przyznano Znaki Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla wyróżnionych podmiotów ekonomii społecznej, które przedstawiły prezentacje na swój temat. Nie zabrakło doradztwa eksperckiego z zakresu zmian w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie ekonomii społecznej i spółdzielczości społecznej w Polsce, marketingu i promocji w działalności podmiotów ekonomii społecznej, a także z zakresu klauzul społecznych oraz zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec dyskutowano na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej.

W drugim dniu obchodów na terenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województwa warmińsko – mazurskiego odbywały się imprezy promujące, m.in. Dni z Ekonomią Społeczną w Kamionce na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska. W programie dnia były zabawy dla dzieci, np. strzelanie z łuku warsztaty ceramiczne. Istniała możliwość zapoznania się z ofertą produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE PO NIDZICKU, możliwość uzyskania informacji na temat dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto była możliwość uczestnictwa w wielu imprezach towarzyszących, tj. IV Bieg Niezapominajki, zwiedzanie Rajskiego Ogrodu, aukcja roślin na „Stypendia z natury” oraz koncercie Chopinowskim.

Dodano: 07-06-2017