Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  z załącznikami w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane  w dniach: 20-27.02.2017r.

 

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej) pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie informujemy, iż nastąpiła zmiana zapisów w Regulaminie wsparcia finansowego (patrz: paragraf 5 ust. 4 pkt 4 i 5, paragraf 7 ust. 3 pkt. 1 ppkt a oraz pkt 2  ppkt e) oraz we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.darsa.pl w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Nidzica – Dokumenty. 

Dodano: 18-02-2017