W dniu 3 marca 2016 roku Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zorganizowała kolejną z cyklu konferencji skierowanych do sektora MŚP. Na bogaty program konferencji pt. „Aktualne źródła finansowania przedsiębiorstw” składały się prezentacje z obszaru finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pani Sylwia Prokopowicz omówiła aktualną ofertę DAR S.A. dotyczącą zwrotnych instrumentów finasowania przedsiębiorstw. Natomiast zagadnienia związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przybliżyła uczestnikom spotkania pani Bożena Cebulska. Ponadto przez panią Agnieszkę Kahlau z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy omówione zostały konkursy dotyczące podziału środków finansowych na działania proinnowacyjne zarówno w ramach RPO WiM 2014-2020 jak również Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Praktyczne aspekty działań proinnowacyjnych w zakresie współpracy przedsiębiorstw z nauką przedstawił pan Waldemar Andrzejewski z Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z możliwościami finansowania MŚP w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje na ten temat omówił pan Mariusz Pannek – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Ponadto pani Mirosława Tyszko – Zastępca dyrektora PUP w Działdowie przedstawiła możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. W trakcie spotkania ofertę ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprezentowała pani Patrycja Kaczmarczyk – Konsultant EEN w Olsztynie. Dyrektor Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie pan  Mariusz Rychcik streścił informacje na temat dotacji unijnych na projekty z zakresu inwestycji w energię odnawialną – OZE.

Jesteśmy przekonani, iż każdy z uczestników z tak szczegółowej i obszernej ilości informacji pozyskał istotne wiadomości z punktu widzenia własnego przedsiębiorstwa.

 

Dodano: 07-03-2016